Cách Tính Điểm Đại Học Như Thế Nào? Cần Biết Những Gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Như Thế Nào? Cần Biết Những Gì?

Việc hiểu rõ về cách tính điểm đại học là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sinh viên sắp tốt nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kiến thức đầy đủ về quy trình này. Hãy cùng khám phá phương pháp tính điểm tốt nghiệp đại học qua bài viết dưới đây!

Cách tính điểm đại học là gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Như Thế Nào? Cần Biết Những Gì?
Cách tính điểm đại học là gì?

Hệ thống điểm tốt nghiệp đại học là cách để đánh giá thành tích học tập của sinh viên tại các trường đại học, thông qua việc sử dụng một bảng điểm đặc biệt để ghi nhận kết quả. Mỗi môn học được đánh giá dựa trên các mức điểm cụ thể, và trong quá trình xác định hạng loại, điểm số từ mỗi môn học được tính toán riêng rẽ, sau đó kết quả cuối cùng được tổng hợp.

Việc xác định và phân loại điểm này cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác, nhằm đảm bảo tính công bằng và sự nhất quán trong quá trình xếp loại tốt nghiệp đại học.

Tiêu chí để được xét tốt nghiệp đại học là gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Như Thế Nào? Cần Biết Những Gì?
Tiêu chí để được xét tốt nghiệp đại học là gì?

Theo quy định tại Điều 14, Khoản 1 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, để được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Đủ điều kiện tích lũy học phần và số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đồng thời hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo quy định.
 2. Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa phải đạt từ trung bình trở lên.
 3. Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập vào thời điểm xét tốt nghiệp.

Vì vậy, để đạt được việc công nhận và nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần phải tập trung vào việc học tập, rèn luyện và hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo của mình. Đồng thời, tùy thuộc vào độ khó của chuyên ngành, mỗi trường đại học cũng có thể đặt ra các yêu cầu bổ sung về ngoại ngữ để khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong học tập.

Cách tính điểm đại học như thế nào?

Cách Tính Điểm Đại Học Như Thế Nào? Cần Biết Những Gì?
Cách tính điểm đại học như thế nào?

Cách tính điểm tốt nghiệp đại học thường dựa trên các yếu tố sau đây:

Điểm học phần

Điểm số của các môn học trong chương trình đại học của bạn thường được đánh giá trong khoảng từ 0 đến 10 hoặc từ 0 đến 4, tuỳ thuộc vào hệ thống điểm của trường.

Đồ án tốt nghiệp (nếu có)

Nếu chương trình học của bạn đòi hỏi hoặc bao gồm một đồ án tốt nghiệp, điểm từ đồ án này cũng sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp của bạn.

Quy tắc tính điểm trung bình

Có những trường học thiết lập các quy định riêng về cách tính điểm trung bình, bao gồm việc áp dụng trung bình có trọng số dựa trên số tín chỉ của mỗi môn học.

Điều kiện tốt nghiệp đại học

Để được công nhận là tốt nghiệp, bạn phải đáp ứng các yêu cầu về số lượng tín chỉ đã hoàn thành, các môn học cụ thể, và đạt được một điểm trung bình nhất định.

Dưới đây là một ví dụ về cách tính điểm tốt nghiệp:

Giả sử bạn học một chương trình đại học có 8 môn học và mỗi môn học có 3 tín chỉ. Bảng điểm của bạn như sau:

 • Môn 1: 8 điểm
 • Môn 2: 7 điểm
 • Môn 3: 6 điểm
 • Môn 4: 8 điểm
 • Môn 5: 9 điểm
 • Môn 6: 7 điểm
 • Môn 7: 8 điểm
 • Môn 8: 6 điểm
Cách Tính Điểm Đại Học Như Thế Nào? Cần Biết Những Gì?
Cách tính điểm đại học

Sau đó, bạn cần kiểm tra xem điểm này có đạt được các yêu cầu tốt nghiệp của trường không. Nếu điều kiện đề ra là GPA tối thiểu là 6.0, thì bạn đã đủ điều kiện tốt nghiệp.

Cách tính điểm đại học để xếp loại học lực thế nào?

Cách Tính Điểm Đại Học Như Thế Nào? Cần Biết Những Gì?
Cách tính điểm đại học để xếp loại học lực thế nào?

Ngược lại với phương pháp đánh giá và xếp loại tốt nghiệp ở cấp Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông (THPT), tại cấp độ đại học, việc đánh giá và tính điểm tốt nghiệp thường dựa trên số tín chỉ. Điều này yêu cầu sinh viên hoàn thành các môn học để đáp ứng đủ số lượng tín chỉ mà nhà trường đặt ra cho từng chuyên ngành.

Việc phân bổ số tín chỉ thường dựa trên tính chất và độ khó của từng môn học. Điểm trung bình tích lũy được tính dựa trên điểm tín chỉ của các môn học và được chia thành điểm trung bình tích lũy trên thang điểm 4 và thang điểm 10. Cách tính cụ thể sẽ được mô tả chi tiết dưới đây:

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 4

Điểm trung bình tích lũy đóng vai trò quan trọng trong việc xác định loại bằng tốt nghiệp mà sinh viên sẽ đạt được sau khi hoàn thành khóa học. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, các hạng loại tốt nghiệp đại học trên thang điểm 4 được quy định như sau:

 • Xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,6 đến 4,0.
 • Giỏi: Điểm trung bình tích lũy từ 3,2 đến cận 3,6.
 • Khá: Điểm trung bình tích lũy từ 2,5 đến cận 3,2.
 • Trung bình: Điểm trung bình tích lũy từ 2,0 đến cận 2,5.
 • Yếu: Điểm trung bình tích lũy từ 1,0 đến cận 2,0.

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 10

Phương pháp tính điểm bằng tốt nghiệp đại học theo thang điểm 10 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể trong Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư này, các hạng loại tốt nghiệp đại học trên thang điểm 10 được quy định như sau:

 • Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc.
 • Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi.
 • Từ 7,0 đến 8,0: Khá.
 • Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình.
 • Từ 4,0 đến 5,0: Yếu.

Làm sao để biết cách tính điểm đại học chính xác nhất?

Cách Tính Điểm Đại Học Như Thế Nào? Cần Biết Những Gì?
Làm sao để biết cách tính điểm đại học chính xác nhất?

Để đảm bảo việc tính điểm tốt nghiệp đại học của bạn chính xác, hãy lưu ý những điều mà chúng tôi liệt kê dưới đây:

 • Trước khi bắt đầu tính điểm, đảm bảo rằng bạn đã thu thập đầy đủ thông tin về số tín chỉ và thang điểm tương ứng cho mỗi môn học.
 • Khi tính điểm trung bình cho từng môn, hãy sử dụng công thức chính xác và kiểm tra cẩn thận các phép tính để đảm bảo tính toán chính xác.
 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách tính điểm xếp loại trong quá trình tốt nghiệp đại học, đừng ngần ngại liên hệ với giáo viên hoặc cán bộ quản lý để nhận được sự hướng dẫn cụ thể.

Tổng kết về chủ đề cách tính điểm tốt nghiệp đại học

Cách Tính Điểm Đại Học Như Thế Nào? Cần Biết Những Gì?
Tổng kết về chủ đề cách tính điểm tốt nghiệp đại học

Quy trình tính điểm tốt nghiệp đại học đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên trong quá trình học tập tại các trường đại học. Sinh viên cần chú ý đến tính chính xác và hiểu biết đầy đủ về số lượng tín chỉ và hệ thống thang điểm áp dụng cho mỗi môn học.

Tuy nhiên, việc xác định điểm xếp loại cho tốt nghiệp đại học không phải lúc nào cũng dễ dàng với tất cả mọi người. Hy vọng rằng bài viết này đã mang lại cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về quy trình này và giúp bạn áp dụng nó một cách hiệu quả trong hành trình học tập của mình.

Chat Facebook
Chát Ngay
Liên hệ