Để Đạt Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Cần Điều Kiện Gì?

Để Đạt Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Cần Điều Kiện Gì?

Bằng tốt nghiệp loại giỏi là mục tiêu đầy thách thức mà nhiều sinh viên mong muốn đạt được khi học tập tại các trường cao đẳng/đại học. Nhưng làm sao để có được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi? Hãy cùng Làm Bằng Nhanh tìm hiểu thông tin dưới bài viết này nhé.

Khái Niệm Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì?

Khái Niệm Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì?
Khái Niệm Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì?

Bằng tốt nghiệp loại giỏi là một danh hiệu trong hệ thống giáo dục tại các trường, thường được trao cho những người học sinh hoặc sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, điểm số cao và năng khiếu đặc biệt trong một hoặc nhiều lĩnh vực học thuật.

Đây là một hình thức tôn vinh và công nhận khả năng của người học trong quá trình học tập.

Bằng tốt nghiệp loại giỏi thường dễ dàng tìm kiếm công việc làm hoặc học cao hơn.

Các Điều Kiện Bắt Buộc Để Được Xét Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi

Các Điều Kiện Bắt Buộc Để Được Xét Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi
Các Điều Kiện Bắt Buộc Để Được Xét Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi

Theo quy định của Điều 14 trong Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về việc xét bằng tốt nghiệp loại giỏi, để đạt được mục tiêu này, sinh viên cần tuân thủ các điều kiện sau đây:

 1. Tích lũy đủ học phần và tín chỉ: Sinh viên cần hoàn thành đầy đủ số học phần và tín chỉ được yêu cầu theo chương trình đào tạo của trường. Đồng thời, sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình.
 2. Điểm trung bình tích lũy đạt trung bình trở lên: Sinh viên cần duy trì điểm trung bình tích lũy (GPA) của toàn khóa học ở mức trung bình trở lên để đủ điều kiện xét tốt nghiệp loại giỏi.
 3. Không vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật: Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không được kết án hình sự và không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Được Tính Theo Những Thang Điểm Nào?

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Được Tính Theo Những Thang Điểm Nào?
Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Được Tính Theo Những Thang Điểm Nào?

Dưới đây là một số điều kiện tiêu chuẩn bạn cần phải đáp ứng thì mới có thể để đạt được bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Thang điểm trung bình tích lũy loại giỏi

Để được xếp loại bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, điểm trung bình tích lũy toàn bộ chương trình học của sinh viên phải đạt ít nhất 8.0 trên thang điểm 10 hoặc 3.2 trên thang điểm 4.

Các nhà trường sử dụng hai thang điểm là thang điểm 10 và thang điểm 4 để đánh giá và xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên. Cụ thể như sau:

STT

THANG ĐIỂM 10THANG ĐIỂM 4

XẾP LOẠI

1

Dưới 4,0Dưới 1,0Kém

2

Từ 4.0 đến 4,9Từ 1,0 đến 1,9Yếu

3

Từ 5,0 đến 6,9Từ 2,0 đến 2,4Trung Bình

4

Từ 7,0 đến <7,9Từ 2,5 đến 3,1Khá

5

Từ 8,0 đến <8,9Từ 3,2 đến 3,5Giỏi

6

Từ 9,0 đến 10,0Từ 3,6 đến 4,0Xuất Sắc

Theo cách tính điểm GPA

Để đạt được bằng tốt nghiệp loại giỏi ở bậc đại học, bạn cần hiểu cách tính điểm trung bình tích lũy (GPA). Ở Việt Nam, hệ thống này chuyển đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm chữ, sau đó lại quy đổi thành thang điểm 4.

Điểm GPA được tính dựa trên tỷ lệ phân chia cụ thể, thường bao gồm 10% điểm chuyên cần, 10% điểm bài tập, 20% điểm giữa kỳ, và 60% điểm cuối kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo từng môn học (ví dụ: 10%, 20%, 50%,…).

Để tính điểm GPA, bạn cần nhân điểm trung bình của mỗi môn với số tín chỉ tương ứng của môn đó, sau đó chia tổng số tín chỉ. Ví dụ: Môn A có điểm trung bình là 3 (4 tín chỉ), môn B là 4 (2 tín chỉ), môn C là 2 (2 tín chỉ). Vậy điểm GPA của bạn sẽ là (34 + 42 + 2*2) / (4 + 2 + 2) = 3.0.

Còn về xếp loại điểm học phần, nó sẽ được quy định theo điểm chữ như sau:

1. Loại Đạt có phân mức (áp dụng cho các học phần tính vào điểm trung bình học tập):

 • A: từ 8,5 đến 10,0
 • B: từ 7,0 đến 8,4
 • C: từ 5,5 đến 6,9
 • D: từ 4,0 đến 5,4

2. Loại Đạt không phân mức (áp dụng cho các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập):

 • P: từ 5,0 trở lên

3. Loại Không Đạt:

 • F: dưới 4,0

Ngoài ra, còn có các trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không tính vào điểm trung bình học tập, như:

 • I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi hoặc kiểm tra.
 • X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu.
 • R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.

Bảng quy đổi từ điểm số qua điểm chữ

STTTHANG ĐIỂM 10THANG ĐIỂM 4THANG ĐIỂM CHỮ
1Từ 8,5 – 10,04,0A
2Từ 7,0 – 8,43,0B
3Từ 5,5 – 6,92,0C
4Từ 4,0 – 5,41,0D
5Dưới 4,00F

Các yêu cầu đầu ra khác

Ngoài đạt được điểm trung bình các thang điểm trên, bằng tốt nghiệp loại giỏi cũng cần tuân có đủ các loại chứng chỉ quan trọng sau:

1. Chứng chỉ ngoại ngữ: Đây là yêu cầu cơ bản tại hầu hết các trường đại học. Các loại chứng chỉ phổ biến bao gồm:

 • Chứng chỉ tiếng Anh KNLNN 6 bậc.
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC hoặc IELTS (thường yêu cầu TOEIC từ 450 và IELTS từ 5.0 trở lên).
 • Chứng chỉ tiếng Trung (từ HSK 3 trở lên).
 • Chứng chỉ tiếng Nga (tối thiểu TRKI 1).
 • Chứng chỉ tiếng Đức (tối thiểu B1).
 • Chứng chỉ tiếng Nhật (tối thiểu JLPT N4).
 • Chứng chỉ tiếng Pháp (DELF B1 hoặc TCF niveau 4).

2. Chứng chỉ tin học: Sinh viên đại học cần đáp ứng tiêu chuẩn tin học đầu ra bằng việc đạt một trong bốn chứng chỉ tin học sau:

 • Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 • Chứng chỉ tin học quốc tế MOS.
 • Chứng chỉ tin học quốc tế IC3.
 • Chứng chỉ tin học quốc tế ICDL.

3. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN): Đây là yêu cầu quan trọng để tốt nghiệp cao đẳng và đại học loại giỏi.

Các Lý Do Khiến Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Bị Hạ Hạng Bậc

Các Lý Do Khiến Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Bị Hạ Hạng Bậc
Các Lý Do Khiến Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Bị Hạ Hạng Bậc

Theo quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, hạng tốt nghiệp của bạn được xác định dựa trên điểm trung bình tích lũy toàn khoá học của bạn. Có 6 hạng mục chính: Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hạng tốt nghiệp của bạn có thể bị giảm đi một bậc trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Nếu bạn phải học lại quá 5% khối lượng các học phần so với tổng số tín chỉ quy định cho chương trình học.

Trường hợp 2: Nếu bạn đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Trường hợp 3: Nếu bạn đã hết thời gian học tối đa nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh hoặc Giáo dục thể chất hoặc không đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Trong trường hợp này, bạn có thời hạn 03 năm tính từ khi thôi học để hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

Với các trường hợp trên, nếu bạn không đáp ứng đủ, bạn sẽ không nhận được chứng nhận về các học phần đã tích luỹ trong chương trình đào tạo của trường, và sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Để đạt được hạng tốt nghiệp cao, bạn cần duy trì một điểm trung bình tích lũy toàn khoá học xuất sắc hoặc giỏi và tránh các trường hợp giảm hạng tốt nghiệp. Chăm chỉ học tập và tuân thủ quy định của trường sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu này.

Những Thuận Lợi Khi Có Bằng Tốt nghiệp Loại Giỏi

Những Thuận Lợi Khi Có Bằng Tốt nghiệp Loại Giỏi
Những Thuận Lợi Khi Có Bằng Tốt nghiệp Loại Giỏi

Dưới đây là một số lợi ích quan trọng khi bạn sở hữu một Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi:

Có cơ hội tìm việc làm tốt hơn

Tấm bằng đại học loại giỏi không chỉ là một văn bằng, nó còn là một minh chứng cho khả năng học tập và thành tựu của bạn. Điều này giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và được nhận vào các vị trí công việc tốt hơn và có mức lương cao hơn.

Ưu ái từ nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng thường tin rằng ứng viên có Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi sẽ đem lại nhiều giá trị cho công ty. Điều này khiến bạn nổi bật trong mắt họ và tạo cơ hội cho cuộc phỏng vấn thành công.

Khả năng thăng tiến

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi không chỉ giới hạn ở việc tìm kiếm việc làm, mà còn giúp bạn thăng tiến trong công việc hiện tại. Nó là bước đệm quan trọng để phát triển sự nghiệp của bạn và mở ra cơ hội mới.

Trên Bằng Cấp Hiện Nay Có Ghi Xếp Hạng Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Không

Theo quy định của Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT, nội dung chính trên văn bằng đại học sẽ gồm các thông tin sau:

1. Tiêu đề:

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo:

 • Bằng cử nhân
 • Bằng thạc sĩ
 • Bằng tiến sĩ
 • Văn bằng trình độ tương đương (nếu có)

3. Ngành đào tạo.

4. Tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng.

5. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

6. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.

7. Hạng tốt nghiệp (nếu có).

8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.

9. Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Dựa vào thông tư trên, bạn có thể thấy rằng, trên bằng cấp vẫn có ghi xếp hạng bằng tốt nghiệp nên việc đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi là điều cần thiết.

Bao lâu sẽ được cấp bằng

Thời gian cấp bằng tốt nghiệp loại giỏi sẽ là 3 tháng, được tính kể từ ngày bạn hoàn thành thời gian học tại trường và đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp như trên.

Một Số Cách Để Đạt Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Từ Làm Bằng Nhanh

Một Số Cách Để Đạt Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Từ Làm Bằng Nhanh
Một Số Cách Để Đạt Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Từ Làm Bằng Nhanh

Dưới đây là một số hướng dẫn đơn giản giúp bạn có cơ hội đạt được bằng tốt nghiệp loại giỏi:

Xác định mục tiêu rõ ràng: Việc xác định mục tiêu học tập của bạn từ đầu, có thể là đạt điểm cao trong tất cả các môn học hoặc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu.

Lên lịch học hiệu quả: Tạo một lịch học tập có cấu trúc và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt. Đảm bảo bạn có đủ thời gian cho việc học, ôn tập và nghiên cứu.

Tìm kiếm sự hỗ trợ: Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ giảng viên, người hướng dẫn nghiên cứu hoặc bạn bè. Đừng ngần ngại hỏi khi bạn gặp khó khăn trong quá trình học.

Tham gia vào nghiên cứu: Nếu có cơ hội, hãy tham gia vào các dự án nghiên cứu. Điều này có thể giúp bạn tích luỹ kiến thức và kỹ năng nghiên cứu.

Đóng góp cho cộng đồng học thuật: Hãy tham gia vào các hoạt động của cộng đồng học thuật, như viết bài báo, tham gia vào hội thảo, hoặc giúp đỡ các bạn sinh viên khác.

Quản lý thời gian: Biết cách phân chia thời gian cho việc học và thư giãn cũng là một trong những cách tốt giúp bạn có thể đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi, mà không cần bị căng thẳng quá khi học.

Liên Hệ
Chát Ngay
Liên hệ